Dịch vụ kế toán Gia Long

Thành lập công ty, Báo cáo thuế

Kế toán dịch vụ và đào tạo kế toán

Dịch vụ báo cáo thuế

Công ty dịch vụ kế toán
Đào tạo kế toán thuế
Thành lập công ty, Báo cáo thuế, Kế toán dịch vụ và đào tạo kế toán. Liên hệ chúng tôi, quý khách sẽ hài lòng
Liên kết mạng xã hội
Hotline hỗ trợ
0902 688 007

Bài viết

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết

 • 31/07/2018 - 08:55:36
 • 1607

Theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì:

 • Việc phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đồng giữa đối tượng so sánh độc lập và giao dịch liên kết, không có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên.
 • Trường hợp có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, phải phân tích, xác định và thực hiện điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu theo các yếu tố so sánh và phải phù hợp với từng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết.

Trong đó, yếu tố so sánh bao gồm:

 • Đặc tính sản phẩm của hàng hóa, dịch vụ, tài sản (sau đây viết tắt là đặc tính sản phẩm);
 • Chức năng hoạt động và tài sản, rủi ro sản xuất kinh doanh;
 • Điều kiện hợp đồng và điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch.

Mục lục [Hiển thị]

1. Thứ tự lựa chọn ưu tiên lựa chọn đối tượng so sánh độc lập

Thứ tự lựa chọn ưu tiên đối tượng so sánh độc lập được quy định cụ thể trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP, trong đó yêu cầu việc phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng khi lựa chọn đối tượng so sánh nước ngoài tại các thị trường địa lý khác.

Thứ tự ưu tiên lựa chọn đối tượng so sánh độc lập được quy định như sau:

(*) Việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ của người nộp thuế phải được thực hiện trên cơ sở xác minh độ tin cậy và tính độc lập của các đối tượng này, đảm bảo không phải là các giao dịch dàn xếp không theo nguyên tắc giao dịch độc lập

Ví dụCông ty M tại nước ngoài thành lập một doanh nghiệp sản xuất A tại Việt Nam. Doanh nghiệp A có 2 giao dịch:

(a) Bán 2.000 sản phẩm cho khách hàng độc lập A1 với giá 10.000đ/sản phẩm theo hợp đồng do chính doanh nghiệp A trực tiếp thương lượng và ký kết hợp đồng trong điều kiện kinh doanh thông thường của A;

(b) Bán 2.000 sản phẩm cho khách hàng độc lập M1 với giá 0,4USD/sản phẩm theo hợp đồng do công ty mẹ M trực tiếp thương lượng ký hợp đồng với khách hàng và chỉ định doanh nghiệp A giao hàng cho khách hàng M1. Tiền bán hàng do công ty M hoặc công ty M1 trực tiếp thanh toán cho doanh nghiệp A.

Phân tích so sánh:

 • Giao dịch (a) là giao dịch độc lập của chính doanh nghiệp A;
 • Giao dịch (b) không được coi là giao dịch độc lập của chính doanh nghiệp A vì mặc dù sản phẩm được xuất kho từ doanh nghiệp A và gửi đến cho khách hàng M1 là hai bên không có quan hệ liên kết nhưng có sự tham gia và kiểm soát của công ty mẹ vào việc thương lượng, ký kết hợp đồng và thanh toán.

(**) Việc lựa chọn đối tượng so sánh nước ngoài tại các thị trường địa lý khác phải phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng.

Khác biệt trọng yếu được căn cứ định lượng và định tính được quy định như sau:

 • Khác biệt định lượng là khác biệt xác định bằng số tuyệt đối về chu kỳ kinh doanh, số năm thành lập, hoạt động của doanh nghiệp hoặc số tương đối như khác biệt về chỉ tiêu tài chính theo đặc thù ngành nghề đầu tư hoặc chức năng hoạt động, khác biệt về vốn lưu động
 • Khác biệt định tính là các thông tin được xác định căn cứ vào từng phương pháp xác định giá.

Các thông tin được xác định là trọng yếu bao gồm:

 • Khác biệt về đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng, chức năng, tài sản và rủi ro và ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh tế của người nộp thuế và các đối tượng so sánh độc lập;
 • Các khác biệt về chính sách, môi trường đầu tư, tác động của chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh tại các thị trường địa lý khác nhau.

Các khác biệt định lượng và định tính phải được rà soát, điều chỉnh tương ứng với các yếu tố so sánh có ảnh hưởng trọng yếu đến phương pháp xác định giá giao dịch liên kết.

Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết

2. Số lượng tối thiểu giao dịch độc lập được chọn để so sánh sau khi phân tích so sánh và điều chỉnh khác biệt trọng yếu được thực hiện như sau:

 • Giao dịch liên kết hoặc người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết và đối tượng so sánh độc lập không có khác biệt ⇒ 01 giao dịch
 • Đối tượng so sánh độc lập có khác biệt nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ tất cả các khác biệt trọng yếu ⇒ 03 giao dịch
 • Chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu của đối tượng so sánh độc lập ⇒ 05 giao dịch

Lưu ý: Đối với giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm được đối tượng so sánh độc lập để so sánh thì thực hiện mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời gian so sánh để tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh được thực hiện như sau:

 • Lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế có tính tương đồng cao nhất với phân ngành hoạt động của người nộp thuế trong cùng thị trường địa lý;
 • Mở rộng thị trường địa lý sang các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

3. Quy trình phân tích so sánh:

 1. Xác định bản chất của giao dịch liên kết thông qua việc thu thập thông tin thực tế thực hiện của người nộp thuế
 2. Phân tích so sánh, tìm kiếm, lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng
  • Xác định phạm vi, nội dung và yếu tố so sánh
  • Đánh giá, tìm kiếm đối tượng so sánh
  • Phân tích mức độ tương đồng và tin cậy của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn
 3. Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo kết quả phân tích so sánh để xác định thu nhập chịu thuế

Lưu ý: Việc xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo kết quả phân tích so sánh để xác định thu nhập chịu thuếnhưng không điều chỉnh làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

 • Liên hệ
 • 487/47A/44/1 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • 0902 688 007
 • tuvanvadaotaogialong@gmail.com
 • www.ketoangialong.com
 • Phần mềm Kế toán doanh nghiệp
Youtube Yahoo Twitter Google+ Facebook
Bản đồ
2018 Copyright © Kế toán Gia Long. All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd
 • Đang online: 3
 • Tuần: 0
 • Tháng: 0
 • Tổng: 665747
Back to Top